BASISBOEK INTEGRALE VEILIGHEID PDF

Bij opmerkingen en vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Wouter Stol, via e-mailadres wstol planet. Basisboek integrale veiligheid Het Basisboek integrale veiligheid behandelt veiligheid vanuit een breed perspectief, met oog voor dwarsverbanden en samenhangen: een integrale benadering. Veiligheidsproblemen zoals criminaliteit, ongevallen en crises ontstaan door een combinatie van oorzaken en dus moeten ze met een combinatie van maatregelen worden bestreden. De belangrijkste problemen, concepten, oplossingen en organisaties komen aan bod. Het bijbehorende digitale studielandschap www.

Author:Daira Kezuru
Country:Algeria
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):13 January 2012
Pages:111
PDF File Size:13.24 Mb
ePub File Size:14.51 Mb
ISBN:291-6-12331-943-6
Downloads:70766
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YozshugisSamenvatting Basisboek integrale veiligheid 3e druk is een boek uitgegeven bij Boom Criminologie. ISBN Het Basisboek integrale veiligheid behandelt veiligheid vanuit een breed perspectief, met oog voor dwarsverbanden en samenhangen: een integrale benadering.

Veiligheidsproblemen zoals criminaliteit, ongevallen en crises ontstaan door een combinatie van oorzaken en moeten dus met een combinatie van maatregelen worden bestreden. Integrale veiligheid betekent dat je een bepaald veiligheidsprobleem eerst in een breder perspectief plaatst langs lijnen van tijd, ruimte, sociale netwerken en kennisgebied en dat je daarna vanuit het aldus ontstane inzicht een zinvolle combinatie van maatregelen ontwerpt.

De belangrijkste problemen, concepten, instrumenten en organisaties komen aan bod. Het tweede deel behandelt de centrale spelers op het gebied van veiligheid in Nederland, met hun taken, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen. Dat zijn de partners van de veiligheidskundige. In het derde deel wordt het werk van de veiligheidskundige belicht, onder andere op het gebied van rampen en crises, externe veiligheid, cyber criminaliteit en terrorisme.

Het boek sluit zowel aan bij hbo-opleidingen, zoals Integrale Veiligheid en Integrale Veiligheidskunde, als bij de beroepspraktijk. Voor bijvoorbeeld veiligheidsprofessionals en bestuurders met een veiligheidsportefeuille is het een waardevol naslagwerk.

DORA MIRIAM NORTON FREEHAND PERSPECTIVE AND SKETCHING PDF

Basisboek integrale veiligheid

.

ELFA KATALOG PDF

.

Related Articles